Demo site - cron job

Z Wiki Naše rodina
Verze z 15. 6. 2017, 21:34, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Demo tree - navrácení demo stromu do původní podoby pomocí cron jobu. Poradil Greg Roach:

On the webtrees demo server, I created two backups:

1) an export of the database - using mysqldump. 2) a copy of the media files in the /data folder

I have a "cron" job (a scheduled task) on the server which restores the site from these two backups every night.

rsync -ad --quiet /home/webtrees/webtrees-data.backup/ /home/webtrees/webtrees-data
mysql < /home/webtrees/webtrees.backup.sql 

Štítky: demo-tree cron